REALIZACE VÝSTAVNÍCH EXPOZIC

Navrhneme reprezentativní, individuálně řešené expozice s designovaným nábytkem a vybavením, které upoutá pozornost. Od prvního náčrtu až po konečnou realizaci se opíráme o dlouholetou praxi v oboru. Klademe důraz na dokonalé využití prostoru, komfort, funkčnost a celkový vzhled expozice.

STANDARDNÍ EXPOZICE

Výstavní stánky realizujeme ze stavebnice Octanorm.

Tato stavebnice je nejrozšířenější výstavářským systémem určeným na výstavbu v interiéru i exteriéru. Umožňuje výstavbu jak pravoúhlých tak obloukových dělících stěn. Rozsah použití je od jednoduchých až po složité expozice.

PATROVÉ A ATYPICKÉ EXPOZICE

U atypických staveb využíváme kvalitních nehořlavých materiálů naší i zahraniční výroby.

Základem patrových expozic je aplikace skladového systému Monti, kde patro a přízemí je propojeno schodištěm.

Expozice individuálně prezentuje firmu a vystavené zařízení. Kombinujeme klasické prvky s moderními a s velkoplošnými tisky. Projekty jsou vizualizované ve 3D náhledu.

Nabízíme realizaci expozice tak aby šla použít na více akcích s možností uskladnění v našich skladech. Zajistíme pronájem plazmových televizí a velkoplošné projekce.

DOPLŇUJÍCÍ SLUŽBY

Aranžmá, výroba reklamních cedulí a velkoplošných transparentů, truhlářství, zámečnictví, doprava do místo určení, přeprava exponátů od zákazníka s následným odvozem zpět do firmy.

Po dohodě se zákazníky nonstop služba po dobu konání veletrhu.

Výstavní expozice zajišťujeme na klíč v Česku i v zahraničí…